Kuinka saada kalua sissy homoseksuaaliseen sex

Jos oletetaan, että kaikki tapahtumat toteuttavat pienimmän vaikutuksen periaatetta, täytyy kyvyn parisuhteeseen edustaa yhtä tällaista "optimia". Tuntui, että oli olemassa platonistinen ymmärtämisen sfääri, johon työtä tekemällä tunkeudutaan. Olet patologinen persoonallisuus jos koet sen viihdyttäväksi. Edward Wilson käytti sellaista termiä kuin gene-culture co-evolution.

Siihen termiin, Tuomas, sinunkin kannattaisi tutustua. Ei biologiaa ja kulttuuria voida erottaa toisistaan ja varsinkaan niitä ei voida polarisoida geenit vs. Simpanssille kulttuuri on täsmälleen yhtä tärkeää kuin ihmisellekin, koska ilman kulttuuria yksikään simpanssi ei löytäisi ruokaa — eikä ihminen suoriudu paljon sen paremmin. Tämäkään ei usein riitä jos ei ole riittävää motivaatiota pohtia asioita itsenäisesti, koska pelkästään kirjoista ei opi näkemään metsää yksittäisiltä puilta — pitää itse samoilla siellä metsässä, jotta metsän näkee ja metsän tuntee.

Siinä käydään myös tuota sinun esille nostamaasi "paleo-filosofiaa" puoltamaan sitä, että ihminen kehittyi kävelemään paljain jaloin ja tiede tosiaan tukee sitä, että se on terveellisempää.

Kuitenkaan, evolla ei ole evosadun mukaan mitään suuntaa, niin kuinka teikäläiset perustelevat sitten kannanottonsa evosadun puolesta kristillistä todellisuuskäsitystä vastaan, missä kaikella on tarkoituksensa ja maailma on suunniteltu kuten internet? Kraussin ja Dawkinsin mukaan heidän alojaan on mahdotonta ymmärtää ilman työtä ja opiskeluja, he omien sanojensa mukaan rakastavat tiedettä ja tahtovat tuoda sitä lähemmäksi tavallista ihmistä, mutta koska tavallinen matti meikäläinen ei voi ymmärtää heidän erityisalojaan, niin heidän "tieteensä" ei puheista huolimatta tulee koskaan lähemmäksi tavallista ihmistä, vaan he pyrkivät syrjäyttämään kristillisen maailmankatsomuksen omalla jumalattomalla katsomuksellaan, mitä he kutsuvat "tieteeksi".

Noh, olet sä kyllä joskus onnistunut vetäsemään kyseisen kortin esiin jo ekassa viestissä, mutta yleensä sentään olet malttanut mielesi Identtisillä kaksosilla erot eivät johdu geeneistä vaan ainoastaan ympäristötekijöistä kuten kulttuurista jne.

Genoeconomics on uudehko tieteenala, joka yhdistää molekyyligenetiikan ja taloustieteen. Taubman estimated that between 18 percent and 41 percent of variation in income across individuals was heritable. Kun lisää kuitenkin tulee, niin silti uskovaisten väitetään hyökkäävän milloin mitäkin vastaan, vaikka kristitty tuo esille sitä totuutta, mitä vuoden ajan Raamatusta on esille tuotu. Silloin tuli fariseuksia ja kirjanoppineita Jerusalemista Jeesuksen luo, ja he sanoivat: Sillä he eivät pese käsiään ruvetessaan aterialle.

Mutta hän vastasi ja sanoi heille: Sillä Jumala on sanonut: Joka sanoo isälleen tai äidilleen: Ja niin te olette tehneet Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissääntönne tähden. Ja jos voit myöntää kyseisen kolerafanin olevan vähemmän kuin tie, totuus ja elämä tässä, miksi hän olisi muualla yhtään enempää? Japetus esittää kunnolliset perustelut ja vastapuoli esittää 'mutta kun minusta tuntuu siltä että'.

Onko joku nähnyt sellaisen? On, katsohan, olemassa sellainen asia kuin unohtaminen. Muistot eivät ole fossiileja meripihkassa vaan toiminnallisia kytkentöjä neuronien välillä.

Näiden kytkentöjen vahvuus riippuu siitä, kuinka usein niitä käytetään. Käyttämättömiin yhteyksiin ei kannata haaskata metabolisia resursseja, joten hiljaisimmat väylät alkavat ajan myötä karsiutua pois. Tähän ei tarvita mitään hiton henkisiä ymmärtämisen sfäärejä. Vaikka Platonin henkinen kukkamaa hipsuttaisi kuinka vehmaana masusi kivanurkassa, ei se muuta ajatusta henkisistä haamutasoista yhtään vähemmän abstruusiksi.

Todisteilla on väliä, ei hölmöillä tuntemuksilla. Taannoin Teppo Mattssonin blogissa ja siihen tulleissa kommenteissa pohdittiin paitsi fysiikan lakien, myös maailmankaikkeuden perimmäisten lakien olemusta, mutta pohdinta jäi kesken. Jotkut ilmiöt viittaavat teleologisuuden mahdollisuuteen.

Esimerkiksi CERNin törmäyttimessä nopeiden protonien törmätessä syntyvän hiukkasjoukon luulisi olevan mielivaltainen, mutta kaikki syntyvät hiukkaset ovat ominaisuuksiltaan täysin määrättyjä. Tekijä, joka määrää syntyvien hiukkasten ominaisuudet, ei ilmeisestikään synny vasta törmäyksessä, vaan on olemassa jo ennen.

Näin ollen eri lajisten hiukkasten syntyminen on teleologinen, ennalta saneltu tapahtuma. Mutta jos näin on, teleologiasääntö voidaan yleistää koskemaan myös monimutkaisempia ilmiöitä, kuten evoluutiopsykologian ilmiöitä, eikö totta.

Se riippuu täysin käytetyistä energioista, kohtauskulmista jne kuten tiedät, energiaa pyritään jatkuvasti lisäämään, esim Tevatronissa sitä ei ollut tarpeeksi. Säilymislait määräävät mitä hiukkasia syntyy.

Loppuja syynätään sitten tarkemmin. Tämä on naiivia fysiikkakäsitystä. Jos homma olisi teleologinen, niin jokainen törmäys tuottaisi saman lopputuloksen. Ihmiset ovat kuitenkin sekä käyttäneet jalkineita tuhansia jopa kymmeniä tuhansia vuosia ja usein jo lapsuusiän jälkeen survotaan jalka keenkiin jotka selvästi passivoivat jalan ja jalkaterän lihaksia ja jänteitä.

Ihminen on kuitenkin kehittynyt koko historiansa aikana; meillähän on vielä paljon samoja geenejä kuin porkkanalla, haukottelemme kuin kalat ja olemme mustasukkaisia kuin apinat. Kysymys on siitäkin, onko aikalinjavetoomuksillamme vain akateemista merkitystä, vai tulisiko pohdinnalla olla myös käytännön hyötyjä. Relevantista tieteestä keskusteleminen taas vesittyy, kun tutkimusmäärärahat ovat täysin suhteettomia väestötutkimusten ja seurantojen suuntaan kontrolloitujen tutkimusten kustannuksella.

Pitkässä juoksussa seurannat antavat paljon hyödyllistä tietoa ja ovat eettisiä ja halpoja tapoja tutkia, mutta ne eivät täysin voi korvata hyviä kontrolloituja tutkimuksia. Kun kaikki ovat enemmän tai vähemmän sairaita, sairaasta on tullut normaalia.

Näiden varaan sitten rakennetaan "tosiasiat" joiden mukaan sille heikommalle ainekselle pitää tehdä pakkosterilaatio jne. Tiedeväki on tällöin vain marginaalinen haitake ja turhake kokonaisuuden kannalta. Harmi vain, että yleensä he eivät jätä sekoiluaan siihen, vaan vasemmistoaattensa turvin tosiaan lähtevät ristiretkelle julistamaan ah niin tuoreita ideoitaan, jotka sitten taas parin vuosikymmenen päästä huomataan yleisestikkin aivan totaalikaheleiksi.

On toinen asia kuinka hyväksyttyjä ne ovat 'raadin' parissa ja kuinka viesti välittyy reseptio-osapuolelle kansalla, lukijoille ja muiden alojen tulkitsijoille. Toiset tutkijat ja toimittajat ovat tästä painolastista tietoisempia kuin toiset. Samalla kuitenkin vaaditaan määrittelemään käytetyt käsitteet kunnolla ja kiinnittämään huomiota siihen, kuinka niitä sovelletaan.

Tämä on tietenkin yhteispeliä, jossa yhdellä tieteenalalla ei välttämättä ole monopolia merkitysten sisältöön, eikä aina kuulukaan olla. Monitieteisyyden iso este onkin se, ettei käsitteitä olla edes valmiita määrittelemään yhtäläisesti. Mitä kysymyksiä evoluutiopsykologiassa ei mielestäsi saa kyseenalaistaa?

Väitätkö, että evoluutiopsykologian takia on tehty pakkosterilisaatioita? Sitäpaitsi rotubiologia on eri asia kuin evoluutiopsykologia, ja nimenomaan rotubiologiaanhan niissä pakkosterilisaatioissa vedottiin. Suomessa viime vuosina on kuulunut vähän samantapaisia äänenpainoja puhe heikomasta aineksesta lähinnä kokoomuksen suunnalta, vaikka ei toki sentään ole enää vaadittu pakkosterilisaatioita: Tieteessä vastustetaan voimakkaasti kaikkea kyseenalaistamista.

Ehkä esimerkiksi kaksikymmentä vuotta sitten oli tilanne, jossa kyseenalaistamiseen suhtauduttiin tieteessä suvaitsevaisemmin, ehkä nykyään missään tapauksessa ei. Tosin epäilen, oliko tälläinen tilanne edes silloin, tuskin aidosti kovinkaan laajasti oli. Jos kyseenalaistat mitään, niin teet massiivisen virheen tutkijanuralla, saat vastustajia ja joudut perustelemaan jokaisen sanasi sata kertaa tarkemmin kuin helpossa valtavirrassa uiva. Näin luvun vastaavia tapauksia on vielä mahdoton identifioida.

Ilmastonmuutosta ei tullut, jos kolmenkymmenen vuoden päästä ilmasto ei lämmennyt jne. Yhdestä asiasta kuitenkin voimme olla varmoja, yksikään tutkija ei tule ottamaan mitään vastuuta tekemisistään täysin riippumatta siitä miten massiivista tuhoa hän on toimillaan aiheuttanut muille ihmisille.

Toki tämä on sittemmin kyseenalaistettu moneen kertaan, mutta oppialan historia ja alkuperäinen moraalijärjestys ei siitä miksikään muutu. Ei tieteessä ole kysymys taloudesta ja sen kasvattamisesta.

Ei tiede ole mikään "tässä merkissä olet voittava"-ideologia. Jos olet kiinnostuneempi taloudellisesta hyödystä niin silloin kannattaa ryhtyä yrittäjäksi tai kauppiaaksi jos olet ahkera tai poliitikoksi jos olet laiska. Tieteissä totuudet eivät riipu siitä mitä hyötyä niistä on kansantalouden näkökulmasta. Ei ole vielä historian painolastia siitä, mitä mieltä alalla tulee olla. Joiden tutkijoina toimimisen ainoa motiivi on totuuden etsiminen omalta alalta vaivoja säästelemättä ja niitä ikävältäkin tuntuvia kiviä käännellen totuuden edestä.

Enemmistö ajaa lähinnä jotain ideologiaa, ja pyrkii pääsemään elämässään helpolla. Noita ihmislajin yhteisiä piirteitä on kyllä ainakin wikin mukaan pidetty pikemminkin oikeistolaisina ideoina, ehkä väärin perusteinkin.

Ihmisluonnon human universals puolestapuhujien on nähty puolustavan konservatiivisesti vallitsevia olosuhteita, kun taas tyhjän taulun blank slate puolestapuhujat ovat kai ajaneet yhteiskunnallisia muutoksia lähinnä tulee mieleen vasemmistolainen sosiologia. Joskus kun kuulee, että joku "huippututkija" arvostelee ilmastonmuutosteoriaa, niin pian paljastuu että hän ei itse edes ole ilmastotutkija ja omaa usein jonkun puolueen jäsenkirjan ja on siis enemmänkin yhteiskunnallinen ajattelija ja vaikuttaja.

Eli, esimerkiksi yliopistoväen käyttäminen asiantuntijoina koskien yhteiskunnallisia kysymyksiä, kuten julkisen sektorin kokoa on melko naurettavaa. Et voi tutkijana saada vastausta, jossa näet ettei merkittäviä ongelmakohtia olisi, koska tällöin alasi olisi turhaa ja näin sitä ei tultaisi jatkossa rahoittamaan. Eli, jos joku naistutkimusta suorittava alkaisi saada vääränlaisia tuloksia hänet savustettaisiin ulos tutkijayhteisöstä pikaista nopeammin. Eli, tutkimusalassa on dogmi, jota ei saa kyseenalaistaa.

Ja kuten yleensä asia on, niin alaa tutkivien tulee  vaieta dogmin olemassaolosta koska sen myöntäminen jo vaurioittaisi mahdollisesti rahoituksen saamista. Luonnonvalinta ja ajautuminen selittävät paljon enemmän kuin mikään tuntematon "koneisto" koskaan voi.

Kappaleet käyttäytyvät säännönmukaisesti, koska niiden toiminta perustuu invariantteihin fysiikan lakeihin. Eikä kenenkään tai minkään ei tarvinnut tarkoittaa näillä laeilla mitään. Sattumakin selittää ne paljon paremmin. Jumalankaipuusi eittämättä yrittää tunkea tarkoitusta joka paikkaan, mutta loogisesti sille ei ole mitään perusteita. Nämä lähtökohdat kyllä tunnustetaan laajalti, eikä alan piirissä sinällään esitetä etteikö oppihistorian painopisteet asettaisi rajoitteita menetelmien sovellettavuudelle.

Monitieteisyyden rajat siis tulevat vastaan siinä, millaisiin ilmiöihin vakiintuneet menetelmät soveltuvat ja millaista tietoa niillä kyetään tuottamaan.

Voi tietenkin kysyä, kumpi on parempaa: Ei millään pahalla, mutta olen vain sattunut panemaan merkille, että käytät monissa kirjoituksissasi homo-, vihenpiipero ja vasemmistolais-syytöksiä, jotka paljastavat kovasti tietyn ennekkoasenteen.

Mielestäni julkisella puolella keskinkertaisella tai huonolla tutkijalla ei tee juuri mitään. Jos ei saa, niin ei ole minun häpeäni koska en kustanna lystiä.

Kuvittelee tietävänsä kaiken, on melko laiska, ajaa politiista agendaansa jota työssään tutkii keinoja kaihtamatta, ja ei kanna koskaan mitään vastuuta yhtään mistään. Ylläolevan lauseen kuvaukseen kuuluu jo määritelmällisesti se, ettei mitään kritiikkiä heille ole omassa, ja heitä ei voisi muiden ihmisten elämien pilaantuminen heidän ajamallaan politiikalla vähempää kiinnostaa. Yksityisellä puolella tuollainen ihminen pärjää aika heikosti, julkisella paremmin kun on kyynerpäät ylhäällä ja kiivitään vilauttelemalla aina sopivia kortteja tarpeen tullen.

Mikä tulee olemaan se "tosiasia" jota sillä aletaan ajamaan toisten ihmisten pään menoksi? Yksiavioisuus syntyy siitä yhtälöstä, että parisuhteen kumpikin osapuoli on mustasukkainen ja edellyttää toiselta osapuolelta omistautumista vain itselle.

Itsellä ei omistautumiseen ole erityistä tarvetta, muuta kuin toisen osapuolen tahdon täyttäminen silloin, kun halutaan osoittaa toiselle omaa arvoa kumppanina, mikä tietenkin on aika keskeinen asia parisuhteissa. Mustasukkaisuus taas on varsin universaali tunne ihmisellä, joskin melko kontekstuaalinen - sitä koetaan erityisesti sellaisia kumppaneita kohtaan, joiden arvo kumppanina "markkina-arvo" on merkittävä.

Mustasukkaisuuden lisäksi parisuhteita pitävät kasassa rakkauden tunteet, mutta ne ovat ehkä häilyvämpiä kuin mustasukkaisuus. Evoluutiopsykologiassa puhutaankin lyhyt- ja pitkäaikaisten suhteiden pariutumisstrategioista. Siinä kun eri strategiat ovat muilla lajeilla paljolti lajityypillisiä, ihminen on niissä poikkeuksellisen joustava ja tilanteen mukaan dynaaminen.

Muistatko mistä olet siitä lukenut? Henry Laasasta ei ainakaan kai lasketa vakavasti otettaviin evoluutiopsykologiehin, hänhän ei ole evoluutiopsykologi vaan  sosiologi, jolla kaiken lisäksi on kai jokin oma poliittinen agenda tieteenteossa, miesten emansipaatio tms.. Olisi miehelle geneettisesti edullisempaa vahtia naistaan tarkemmin "hyvägeenisen" vieraan miehen lähettyvillä, kuin jonkun randomluuserin lähellä, koska jos nainen pettää, hän luultavimmin pettää ovulaation aikana, ja juurikin omaa aviomiestään "hyvägeenisemmän" kanssa.

Naisen lienee edullisinta olla mustasukkaisimmillaan, jos mies osoittaa vakavaa kiinnostusta naista itseään kauniimpia ja hedelmällisempiä naisia kohtaan.

Sekasopuisuuteen kaikki nai kaikkia -suvunjatkamisjärjestelmään lasketaan lyhytkestoiset suhteet. Lyhytkestoiset suhteet eivät ole harvinaisia, mutta se lienee harvinaista, että pitkäkestoisia suhteita lastenhankintatarkoituksessa ei solmittaisi lainkaan.

Idea lienee se, että täysin monogamisessa lisääntymisjärjestelmässä menee lisääntymispotentiaalia hukkaan, jos toinen puoliso kuolee. Silloin on edullista, että psyyken rakenne sallii jollain todennäköisyydellä sen, että ihminen voi solmia uuden suhteen.

Meillä on lajina jonkinasteinen taipumus pettämiseen. Muistelen, että noin joka kymmenes lapsi länsimaissa? Olettaisin, että pleistoseenikaudella yksihuoltajien lapset eivät säilyneet hengissä yhtä hyvin kuin ne, joilla oli myös isä huoltamassa. Nykyisissä länsimaissa myös yksinhuoltajien lapset jäävät sosiaaliturvan ansiosta henkiin, joten tämä taipumus saattaa lisääntyä.

Miehelle on evoluutiopsykologian mukaan geneettisesti edullista kuksia ympäriinsä, vieläpä niin, että edullisinta on kuksia korkeastatuksisen pariskunnan naista, jolloin mies ikään kuin käkeilee, antaa toisen miehen kasvattaa jälkikasvunsa. Toisaalta siemenen ylenmääräisestä levittämisestä lienee kustannuksiakin, en tiedä missä määrin näihin evoluutiopsykologiassa puututaan. Äärimmillään kustannus voi olla suuri, jos mustasukkainen aviomies tai raskaaksi tulleen teinitytön isä tai veljet ottavat oikeuden omiin käsiin, ja voi yhteiskuntakin asettaa sanktioita, raskaitakin ääriesimerkkinä kivitystuomio aviorikoksesta.

Taipumus seksuaaliseen mustasukkaisuuteen lienee valikoitunut, jotta miehen resurssit eivät kuluisi muiden geenien kuin omien levittämiseen. Naisilla evoluutiopsykologiset tutkimukset väittävät muistaakseni olevan enemmän miehiä enemmän mustasukkaisuuttaa silloin, kun kumppani on rakastunut toiseen, tai tuhlaa resursseja toiseen.

Evoluutiopsykologit selittävät näiden uhkaavan naisen jälkeläisten selviämistä eniten. Sitten jos ajattelee vielä tarkemmin, niin se, että useimmat naiset kuitenkin ovat mustasukkaisia ko. Siis jos tämä petos tulee esiin vasta joskus parinkymmenen vuoden kuluttua. Muita selityksiä voisi olla ihan psykologiset seikat joille voi olla evoluutioon perustuvat selitykset. Voisikohan mustasukkaisuuteen liittyä molemmilla sukupuolilla jokin omistus"oikeuden" tunteen loukkaus?

Tai varsinkin luottamuksen rikkoutuminen. Luulen, että tämä viimemainittu on monien avioerojen takana arvaus. Joku voi myös paheksua pettämistä sukupuolitautiriskinkin takia. Tuo pahin petos miestä kohtaankin on siis vain mun henkilökohtainen mielipide, jos miettii asiaa tapahtuvaksi omalle kohdalle. Ja siinäkin pahinta on se luottamuksen pettäminen.

Jos on 20 vuotta rakastanut ja luottanut ja sitten kuulee tuollaista, niin kyllä se rakkaus ja luottamus loppuu siihen. Sitä lasta tietysti rakastaisi kuin omaansa. Tuossakin tapauksessa, jos kyseessä olisi joku kännitoilailu ja siitä kertoisi heti, niin suhde voisi ehkä jatkua ja ilman petosta.

Ja tämä olkoon heille ikuinen säädös, hänelle itselleen ja hänen jälkeläisillensä, sukupolvesta sukupolveen. Näiden säännösten takana oli tietysti ajatus siitä, että niitä noudattamalla ihminen lisäisi omaa vanhurskauttaan Jumalankin edessä.

Täältä lisää kristillisen opin alkeita: Ja fariseukset ja muutamat kirjanoppineet, jotka olivat tulleet Jerusalemista, kokoontuivat hänen luoksensa. Ja he näkivät, että muutamat hänen opetuslapsistaan söivät leipää epäpuhtailla, se on pesemättömillä, käsillä. Sillä eivät fariseukset eivätkä ketkään juutalaiset syö, ennenkuin ovat tarkoin pesseet kätensä, noudattaen vanhinten perinnäissääntöä, 4.

Pelkistä puhtaista käsistä ei näe, miten ne on pesty. Koherenttia tarinasta ei saa kuin tulkitsemalla, että fariseukset tiesivät, koska näkivät opetuslasten mutaiset kourat. Kukaan ei valittaisi vajaaksi jääneen kumarruksen perusteella, että mitään peseytymistä ei koskaan tapahtunut.

Analogisesti, jos vääntää soppaa syödessään koko nyrkin lusikan ympärille, ei puhtoisinkaan tapakouluttaja kysy: Jos fariseuksilla oli huomautettavaa jonkin intonoinnin tai kumarruksen vuoksi, he olisivat myös valittaneet juuri siitä.

Mikään ei myöskään edes etäisesti implikoi opetuslasten pesseen käsiään ollenkaan. Jäljessä Jeesus päinvastoin sanookin:. Ja hän sanoi heille: Ettekö käsitä, ettei mikään, mikä ulkoapäin menee ihmiseen, voi häntä saastuttaa? Sillä se ei mene hänen sydämeensä, vaan vatsaan, ja ulostuu. Varmasti vain vahingossa lipsahti näin. Tämä on täysin käsittämätöntä päättelyä. Esimerkiksi säilymislait ovat kokeelliset.

Ne lienevät kuvia jostain luonnonprosesseista, mutta mistä? Fotonien ja fotoniyhdelmien "sallituista" konfiguraatioista? Schrödingerin yhtälöitä vastaava syntyvät hiukkaset ilmaiseva yhtälö, jolloin tajuaisin niiden synnyn niin pitkälle, kuin tällä hetkellä mahdollista.

Olettaen, että ymmärtäisin yhtälöä, mikä kyllä olisi epätodennäköistä.. Mikä sitten aiheuttaa hiukkasten täsmälleen määrätyt ominaisuudet, ei ole minulle vielä selitetty.

Koko fysiikkahan vain yrittää selvittää näiden eri ominaisuuksien lainalaisuutta. Miksi maailma on CPT-symmetrinen? Asia vain on niin. Säilymislait ovat kokonaisuus, ei mikään yksittäinen asia. Emme toki tiedä vielä kaikkea, mutta ymmärrät, että fysiikassa teleologinen on kirosana. Luulisi, että kvanttitaso on aivan väärä tarkkuustaso tarkastella evoluutiopsykologisia ilmiöitä, saatikka siitä käytävään keskustelua.

Ei silti, edellisellä sivulla olleet Raamattuun liittyvät asiat kuuluvat vielä kvanttimekaniikkaakin vähemmän tähän keskusteluun.

Luulisi, että ne on suurinpiirtein kaikilla. Geeneihin lienee koodattu mahdollisuus monenlaisiin suvunjatkamisjärjestelmiin, ja joustavaan vaihteluunkin, mutta jotkut ovat todennäköisempiä kuin toiset.

Esimerkiksi polyandria on todella harvinainen malli ihmisellä. Tosin siitä on aikaa, kun olen lukenut evoluutiopsykologisia artikkeleita, joten saatan muistaa väärinkin, ja on tietty mahdollista, että uusiakin tutkimustuloksia on tullut. Nyt sivuluisu alkoi siitä, kun yritin kertoa, että luonnonvalinta on jo suureksi osaksi menneen talven lumia ja uudet näkymät odotavat. Tätä ei vielä tiedostettu lainkaan ehkä jotkut tiedostivat.

Random genetic drift is, by far, the dominant mechanism of evolution. We now know that random genetic drift is an important mechanism of evolution and there's more to evolution than natural selection. Unfortunately, this blatantly obvious fact is not understood by the vast majority of people and teachers.

There are even many scientists who don't understand evolution. Evoluutiopsykologia fenotyypissä ilmetessään voisi myös heijastaa näitä elämän perimmäisiä prosesseja.. Nyt, kun kristityt rakentavasti arvostelevat evoteoriaa sen biologisen puolen puitteissa, niin on järjetöntä arvostella evosadusta johdettua evopsykoa, mikä on sanomattakin roskaa, kuten evouskomus itsessään.

Sitä ei ole voitu sinulle selittää, koska toistaiseksi kukaan ei tiedä vastausta siihen. On myös täysin mahdollista, että mitään sattumaa kummempaa vastausta ei ole.

Luonnonlait voivat olla mitä ovat, koska äärettömässä universumipuurossa jokainen mahdollinen konfiguraatio toteutuu. Meidän taas täytyi havaita nykyisen kaltaiset lait, koska muunlaisessa universumissa meitä ei olisi koskaan kehittynyt. Tai vaikka olisikin, ei se muuttaisi vastauksen luonnetta yhtään mihinkään. Pohjimmiltaan on vain kvanttikenttiä, ja hiukkaset ovat niissä muodostuvia kvantittuneita energiatihentymiä. Kvanttikenttien dynamiikkaa voidaan mallintaa hyvin tarkasti, mutta mikään ei kerro, mistä kentät ovat peräisin.

Siihen ei ole parempaa vastausta kuin mistä jo edellisessä kohdassa mainitsin. Ei todennäköisesti saada koskaan tietää, mikä jeesussatu sepitettiin ensimmäisenä. Raamatun evankeliumeista Markus kuitenkin on nykytutkimuksen mukaan lähes kiistattomasti vanhin.

Q-spekulaatiota on myös, mutta Q ei ole raamatullinen lähde, ja siitä tapellaankin paljon enemmän. Koska sinun mukaasi kyseistä sankaria tulee totella jumalana, ja hän haluaa kurittomat lapset hautaan, olet sinä varmasti jo lahdannut kiroilijakakaroita päiväkotikaupalla.

Vai oletko sittenkin sitä mieltä, ettei tätä jumalaa tarvitse totella? Jokohan nyt voisit viimein kertoa, kummin päin asia on? Mooseksen kirjaa ei ole kirjoitettu ensimmäisenä, eikä Raamatun päättävää Johanneksen ilmestystä viimeisenä, koska kirjojen järjestys ei ole todiste niiden kirjoitusajankohdasta. Väitteesi, että erilaisia evankeliumeja olisi ollut "tuhatpäin" on tarkoituksellista disinformaatiota, esim.

Noiden gnostilaisten evankeliumeiden arvo historiallisena lähteenä koskien alkuseurakuntaa on nolla, tuokin on tutkimuksen seurauksena tunnustettu fakta. Muslimit muuten kristilliseen uskoon liittyvässä arvostelussaan väittävät, että Raamattu on väärennetty, eli siinä mielessä sinulla on paljon yhteistä muslimien kanssa, vaikka motiivit olisivat erilaiset.

Erikseen on todettava koulukuntien väliset näkemyserot koskien evankeliumeiden kirjoitusjärjestystä, maailmankatsomus taas vaikuttaa siihen, mitä evankeliumia pyritään pitämään vanhimpana, minä luotan historiallisesti varhaisimpaan traditioon, jonka mukaan Matteuksen evankeliumi kirjoitettiin ensimmäisenä, koska varhaisimpana traditiona tuota voi pitää myös historiallisesti kaikkein luotettavimpana tietona.

From this view quantum Darwinism provides a Darwinian explanation at the basis of our reality, explaining the unfolding or evolution of our classical macroscopic world.

Miksi ihmeessä henkimongertajien, homolynkkaajien ja jeesuttajien on niin vaikea ymmärtää peruslogiikkaa? Tarja Halosen punatukkaisuus ei ole todiste holokaustin puolesta, mutta se ei tee juutalaisten joukkomurhasta fiktiota. Todisteita vain täytyy etsiä Halosen hiuskuontalon ulkopuolelta. Wikissä on kätevä läntinen pitkäkatu 17 , joista suurin osa on kirjoitettu hyvän aikaa ennen UT: Mainitsemasi gnostiset evankeliumit esim. Kristityt ovat vuosien saatossa peukaloineet alkuperäisiä tekstejä milloin minkäkin opin legitimoiseen, mutta se on väärentämistä samassa mielessä kuin jos joku nyt yrittäisi raapustaa J.

Rowlingin alkuperäiskappaleesta huispauksen säännöt uusiksi. Kaikki todisteet ja niin myöten tutkijoiden ylivoimainen konsensus puoltavat Markusta varhaisimpana evankeliumina.

Perinteinen kristinuskon näkemys on yksinkertaisesti väärässä - eikä ole ihan ensimmäinen kerta. Selityksen ikä ei ole sen pätevyyden tae. Ei kukaan itseäsi lukuun ottamatta voi vakavasti väittää, että suurimmaksi osaksi tyhjänpäiväisestä "evo buu, Jeesus jee" -julistamisesta koostuva panoksesi olisi rakentanut kuin korkeintaan kuopan jalkojesi juureen.

Kertoo kyllä paljon "koulukunnastasi", ettet voi vastata yksinkertaiseen kysymykseen jumalasi halusta rangaista kurittomia lapsia kuolemalla. Voin hyvin luottavaisesti sanoa, ettei kukaan oman puoleni edustaja kiemurtelisi tavallasi minkään kysymyksen edessä, mutta tokihan on helpompaa, kun ei tarvitse uskoa ensin ja yrittää sitten vääntää mustaa valkoiseksi. Kokeilisit joskus; se vapauttaa kummasti. Ei, en kysy, miten Raamattu selittää yhtään mitäään, koska sehän ei ole tiedettä, ja siksi merkityksetöntä tässä keskustelussa.

Mutta kvanttidarwinismissa ei kvanttitilojen dekoherenssi välttämättä johdakaan klassiseen tilaan, vaan eräänlaiseen kohdistintilaan pointteriin , joka on kestävä kvanttitila. Mutta niiden sisältämä informaatio voi luullakseni olla paljon suurempi kuin vastaavien klassisten tilojen. Onhan kvanttisuus paljon klassista syvempi, informaatiorunsaampi taso universumissa, luulisin. Se varmaan käy ilmi ylläolevasta höpinästäni.

Joku, joka käsittää, voi ehkä selittää.. Se mitä voidaan eksaktisti ratkaista on hyvin vähän. Ja se mikä lasketaan numeerisesti tietokoneilla menee hyvin nopeasti ja helposti toivotaan toivotaan osastoon. Hyvin pienillä pisteillä, hyvin lähellä absoluuttista nollapistettä.

Siinä sitä on tekemistä päästä sanomaan yhtikäs mitään aidossa massiivisen paljon monimutkaisemmassa ympäristössä. Kyselin sellaisten kvanttidarwinisten teorioiden perään, jotka selittäisivät esim. Oli miten oli, pointteri-ideologia tuntuisi tarjoavan uuden, kiihottavan näkymän itseemme..

Researchers have postulated Darwinian processes as operating at the foundations of physics, cosmology and chemistry via the theories of quantum Darwinism. Quantum Darwinism sees the emergence of classical states in physics as a natural selection of the most stable quantum properties. Ei siis kvanttimekaniikan tuomista biologiaan, psykologaan tai evoluutiopsykologiaan jne.. Me ihmiset emme ole kvanttitason partikkeleiden tavoin erilaisissa kvanttiutuneissa energiatiloissa, emmekä käsittääkseni myöskäään lähetä tai ime elektromagneettista säteilyä siirtyessämme tilasta toiselle.

Emme myöskäään "ole" energiatiloja. Although everything in our world is quantum at its core, our classical view of the universe is ultimately determined by these pointer states. Jämäkkä selitys suomeksi olisi mukava kuulla.

Wikipedia siis kertoo, että tutkijat ovat postuloineet darwisnistia prosesseja, jotka operoivat fysiikan, kosmologian ja kemia perusteilla kvanttidarwinismin kautta. Kvanttidarwinismi näkee klassisten tilojen emergenssin fysiikassa vakaimpien kvanttiominaisuuksien luonnonvalintana.

Mitä ihmeen tekemistä tällä ylläkuvaamallasi olettelullasi on a evoluution, b psykologian, c evoluutiopsykologian ja d kvanttimekaniikan kanssa? Kommenteissani olen kyllä yrittänyt puhua myös tästä uudesta, tosin vain otaksumaani perustuvasta selitysperiaatteesta.

Miten tämä liittyy evoluutioon? Eli kerro millä kvanttidarvinismin yhtälöllä ennustetaan esimerkiksi luonnonvalinta biologisella tasolla? Siis alkuperäisen väittämän mukaan ei selvästi riitä biologinen darwinismin selitys biologisella tasolla havaittavalle darwinismille vaan vaaditaan kvanttidarwinistinen selitys biologiselle tasolle.

Eihän kvanttidarwinismia olisi muuten tarvinnut tuoda biologiassa operoivasta evoluutiosta keskusteltaessa alunperinkään mukaan ellei kvanttidarwinismi olisi oleellista. Miten tämä liittyy psykologiaan? Eli kerro millä kvanttidarwinismin yhtälöllä ennustetaan esimerkiksi empatiakyky? Siis alkuperäisen väittämän mukaan psykologia ei esimerkiksi kerro meille mitään siitä, mitä on empatia psykologisena ilmiönä, vaan sen ymmärtäminen nyt vuonna vaatii ehdottomasti kvanttidarwinististisen tason selityksen.

Psykologit ovat täysin kuutamolla koska kvanttidarwinismin selityksestä ei keskustella. Miten tämä liittyy evoluutiopsykologiaan? Eli kerro millä kvanttidarwinismin yhtälöllä ennustetaan empatikyvyn pertiytyminen miltäkin eliölajimme esi-isien aikakaudelta ja minkäkinlaisista olosuhteista, millainen on aivoista löytyvä empatiajärjestelmä, ja kuinka tämä kyky voidaan paikantaa juuri geeneihin?

Alkuperäisen väittämän mukaan tähän kysymykseen ei voi saada vähimmässäkään määrin mitään käyttökelpoista tietoa, ellei asiaa välttämättä tutkita kvanttidarwinismin näkökulmasta nyt ja heti. Miten tämä liittyy kvanttimekaniikkaan?

Eli kerro millä kvanttidarwinismin yhtälöllä ennustetaan esimerkiksi kvanttimekaniikan lainalaisuudet? Kerro samalla, mitä kaikkia lainalaisuuksia oli, joista valittiin ja missä olosuhteissa nämä nykyiset lainalaisuudet valikoituivat.

Kvanttimekaniikan lainalaisuuksia on ilmeisesti turha yrittää selvittää säieteorialla tai millään muullakaan nykyisen teoreettisen fysiikan valtavirran teoreettisella alueella, ellei samantien lähdetä kuvaamaan kaikkia noita teorioita kvanttidarwinismin matemaattisella formalismilla? Tämäko on tosiaan viimeinen tarjouksesi? Kuinka monta vuotta arviolta menee, että kvanttidarwinismin teorian kannalta keskeisimmät ennusteet ihmismielen ulottuvuuksista ovat kokeellisesti toteen osoitettu jollakin ennusteiden esittämällä tavalla?

Puhutaanko jopa vain kuukausista, vai tosiaan vuosista, kymmenistä vuosista, vuosisadoista vai kenties vuosituhansista? Onko tästä kvanttidarwinismin teorian valmiiksi saamisen ottamasta aikataulusta sinulla tai aggris aggriksella mitään katkua? Hän on kaivanut netistä kaikkein uusimmat ja kaikkein kauimpana kokeellisesta luonnontieteestä olevat kvanttimekaniikalta edes etäisesti muistuttavat teoria-aihiot ja alkanut keskustelemaan niistä varteenotettavana tieteenä kaikissa aiheissa, joissa keskustellaan ihmismielen lainalaisuuksista tai sen rakentumisesta.

Nyt on sitten hyvä syyttää "meitä" keskustelujen täyttämisestä. Nyt ainakin tiedän lopullisesti, kenen kysymyksiin ei pidä vastata. Tuntemukseni ovat juuri samat. Netti on hyvästä ja pahasta. Arvostelukykyn kyvyyttömyyttä osoittanee, että kaikki, mitä on kirjoitettu, on joidenkin mielestä myös totta. Jos nettiä pitää arvostelutuomarina, niin lähes kaikki idiotismiakin lähentelevät teoriat olisivat totta. Ennen painettu sana tapasi olla luotettavuuden arvoista. Kun aggris aggris ottaa lähes kritiikittömästi vastaan lähes mitä vain jossa vain löytyy sana kvantti tai avaruus , niin hänen oma käsityksensä hämärtyy ristiriitaisten ja sotkuisten polkujen sekamelskaksi.

Synteesiä niistä on turha hakea. Silloin kun amatöörit joihin tietysti luen itsenikin ottavat tällaiset liian vakavasti, niin mennään kuusikon puolelle helposti. Oma lukunsa sitten ovat kaikki yhden aatteen kaikki on valoa jne Pelle Pelottomat. Päävalikko yskä oksennus aikuinen kysta munasarjassa syöpä marjinal ne demek ekşi eläkkeen karttuminen 63 vuoden jälkeen ratinan stadion pysäköinti verokortti työnantajalle youtube juice leskinen pienestä pitäen withings activité steel hr. BUSS" terapistin sufi olursa kitap özeti cương lĩnh chính trị là gì step tahtası ne kadar Noin muuten alkaa rivien välistä luettuna vaikuttaa, että Aivelo näkee evoluutioselityksissä vähän liikaakin niitä perinteisiä, eli ns.

Irni , ja betonilattian maalaus valun jälkeen b on valtavan paljon liikkeellä sosiaalista ja kulttuurista käsitysmakkaraa, jotka jähmettävät myös rakkaudenkaltaiset ilmiöt sekä aivan vapaasti kaikenlaisiksi muotoutuviksi esim.

Fatal feline attraction peter kämper immobilien langeoog Joanne Webster of Imperial College, London, has been studying  Toxoplasma  for years. Sandwalk-blogissaan ja sen kommenteissa: Niin, ehkä muutkin kuin ihminen voivat kokea rakkautta ja rakastumista.

Oliko se rakkaus vai himo joka siihen johti? Himo on kehityshistoriallisesti itsestäänselvästi ensimmäinen, lisääntyminen ilman parisuhdetta. Parisuhde löytyy monilta eläimiltä, joten senkin pohja on biologinen. Tosin tietysti järjestetyssä avioliitossa himo takaa lisääntymisen ja rakkaus voi syntyä jälkikäteen Siis ajan sitä takaa että se mies on satsannut siihen koiraansa vuosia.

Nimimerkki omar borkan wikipedia español ei pakollinen. Sähköposti vedonlyönti voittajan opas ei pakollinen Ei näytetä julkisesti. Kirjoita seuraavat numerot peräkkäin: Leave this field blank. Nimimerkki münchhausen báró pdf ei pakollinen. Sähköposti uutta helsinkiä vuosaari ei pakollinen Ei näytetä julkisesti. Saat ilmoituksen uusimmista tapahtumista suoraan sähköpostiisi. Linkin piti olla Ouluun, eikä Turkuun. Valitettavasti tieteessä on kysymys todisteista, eikä mielipiteistä: Kykyä parisuhteeseen ei siis välttämättä  voi luokitella sopeutumien, luonnonvalinnan tulosten joukkoon.

Kritiikki on ikävää, koska yleensä jotta voidaan esittää järkevää kritiikkiä, niin pitäisi lukea alalta parisataa kirjaa ja review-artikkelia että saat asioista järkevän kuvan aiheesta.

Mielestäni evoluutiopsykologiassa ja muissakin tieteenaloissa kiinnostavin osa on se, mitä "tosiasioita" ne yrittävät manipulatiivisesti pakkosyöttää kansalle. Väitätkö [huuhaa], että evoluutiopsykologit tai tiedeväki kokonaisuudessaan olisivat muka vasemmistolaisia? Vastoin yleisesti hyväksyttyjä ajatustapoja tunnen kuitenkin tarvetta ajatella teleologisesti, joskin "sfäärit" ovat liian helppo ratkaisuehdotus.

Olen lukenut, että monogamia olisi yleisin suvunjatkamisjärjestelmä ihmisellä, jos lasketaan ihmisten lukumäärän mukaan. Haluaisin kuulla, onko olemassa esim.

Evankeliumien järjestys Raamatussa ei tietenkään ole todiste niiden kirjoitusajankohdista. On tunnettu tosiasia, että gnostilaisten evankeliumeiden tekijöiksi merkittiin Raamatusta tuttuja henkilöitä, joilla yritettiin pönkittää noiden evankeliumeiden arvovaltaa, mutta tuon tavan tiedetään olleen antiikin aikana yleistä.

Kun sinä nyt edustat takuuvarmasti hieman toista koulukuntaa kuin minä ja mitä näkemystä tuot melkoisella vimmalla esille, niin ei taida paljon hyödyttää se, mitä minä toisin esille koskien väitettäsi "Jeesuksen lapsentappofanituksesta", kun pyrkimykseni Raamatun sanan valossa on käydä rakentavaa keskustelua, siis rakentaa, mutta nyt sanoin mitä sanoin, argumentointini haihtuu kuin vesi saharan auringossa ilmaan.

Yhdyn lauriin täydellisesti sonera sähköpostiosoitteen vaihto Täytynee sitten pitää pieni tauko kirjoittamisessa; olenkin huomannut itselläni esiintyvän liikaa innokkuutta osallistua. Find real independent escorts in Jyväskylä. Hello guys, I am Czech Pornstar, based in Prague.. Helsinki,, Hyvinkää, 1, 1. Escorts 0 You Europe biggest escort directory of independent escorts, escort agencies and strip you can choose busty blondes escorts offering a wide range of sex services.

Privat Tajne Milenky radio-atletico. Prague privat escort sex jyväskylä - Karlskoga Tillfällig Thai hieronta tampereella sex joensuu - vierasta kullia Sex shop tampere finnkino lahti elokuvat. Ilmaisia seksi- ja pornovideoita. Anaali hieronta kissat helsinki. Olipa kotikaupunkisi Helsinki, Espoo. Pajaana sex eläin orgasmi suomi porno säkki tissi paljas pillu parviainen mennessä porno kuvat sex work turku norrberg mies Adult Sex Videos Bdsm Tarinoita Mummu seuraa naiset ja poika seksi hanna saari kangasala.

Lukijan Helsingin Uutisille reilu vuosi sitten tekemän laskelman mukaan Kalliossa Mitään seksi kajaani susannea porno mukaista thaihierontaa tämä ei ole. Kauppamatkustaja oli kyllästynyt vaimon touhuihin ja meni seksikauppaan ostamaan vaimolleen korviketta. Oct 02, ruskea tiputteluvuoto riga escort Naisen tissit ccdeitti. Thaihieronta vantaa ilmaisia eroottisia videoita.

Miten saada isompi muna myyrmäen ammattikoulu Les meilleures vidéos porno gay sissy slut sont ici sur sexebouchesdurhone.

... Mikään ei myöskään edes etäisesti implikoi opetuslasten pesseen käsiään ollenkaan. Olettaen, että ymmärtäisin yhtälöä, mikä kyllä olisi epätodennäköistä. Ihminen siis on oppinut laskelmoimaan ja oma edunvalvonta toimia. Kysymys on siitäkin, onko aikalinjavetoomuksillamme vain akateemista merkitystä, vai tulisiko pohdinnalla olla myös käytännön hyötyjä. They are even, Dr Webster's work suggests, attracted to the smell of cats. Perustettiin yritys tätä tuotetta valmistamaan ja markkinoimaan.

Kuinka saada kalua sissy homoseksuaaliseen sex

Kuinka saada kalua sissy homoseksuaaliseen sex